Azərbaycanda texnologiya transferi və elmin kommersiyalaşdırılmasına həsr olunan seminar keçirilib