Özbəkistanda çap edilmiş Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin təqdimatı olub