"Azərbaycanda sosial innovasiyalar və təşəbbüskarlıq" mövzusunda tədbir keçirilib