“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: varislik və müasirlik” mövzusunda elmi konfrans keçirilib