İctimai Elmlər Bölməsinin büro iclasında bir sıra elmi-təşkilati və kadr məsələləri müzakirə olunub