"Elm və İnnovasiya" proqramı Azərbaycanda psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatlara həsr oluanacaq