Akademik Akif Əlizadə: “Doktorant və dissertantların apardığı tədqiqatlar dünya elminin tələblərinə cavab verməlidir”