Məşhur Rotşildlər nəslinin nümayəndələri Əlyazmalar İnstitutunda olublar