İctimai elmlər üzrə tədqiqatların vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri müzakirə edilib