Mərkəzi Elmi Kitabxanada dövri mətbuat fondunun təqdimatı keçirilib