AMEA-nın inkişafının böyük bir mərhələsi ümummilli liderin adı ilə bağlıdır