“İnnovasiya fəaliyyəti və elmin kommersiyalaşdırılması” mövzusunda seminar keçirilib