Görkəmli rus şairi Sergey Yeseninin 121-ci ildönümü qeyd edildi