Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin iclasında bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunub