Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 50 illik yubileyi qeyd olundu