Əməkçi miqrantların hüquqlarının müdafiəsi məsələləri müzakirə edilib