“LİDAR və ondan Azərbaycanda praktiki istifadə perspektivləri” mövzusunda araşdırmalar aparılıb