İnformasiya təhlükəsizliyinin multidistiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı keçirildi