Mərkəzi Elmi Kitabxanada firuzə qaşlı kitab qorunub saxlanılır