Postpandemiya dövründə humanitar və ictimai elmlərin vəzifələrinə dair müzakirələr aparılıb