Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin növbəti büro iclası keçirilib