Strateji Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihələri Azərbaycan Ordusunda tətbiq edilir