"Ədəbiyyatımızda və mədəniyyətimizdə Cəfər Cabbarlı missiyası" mövzusunda elmi sessiya keçirilib