Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin büro iclası keçirilib