“Həmid Araslı və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı” mövzusunda elmi sessiya keçirilib