www.science.az
06.03.2018 08:45 “Ellipsometrik ölçmələrdən yarımkeçiricinin kritik nöqtələrinin tapılması praktikası” monoqrafiyası işıq üzü görüb ətraflı...
www.science.az
05.03.2018 11:41 Azərbaycan ilə Fransa arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensial var ətraflı...
www.science.az
05.03.2018 08:19 AMEA müasir elmin ən aktual problemlərini həll edən qabaqcıl mərkəzə çevrilib ətraflı...
www.science.az
02.03.2018 13:13 Azərbaycan coğrafiyaşünaslıq elminin görkəmli siması ətraflı...
www.science.az
01.03.2018 12:08 “AMEA Xəbərləri (ictimai elmlər seriyası)” jurnalının xüsusi buraxılışı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunub ətraflı...
www.science.az
28.02.2018 16:19 “Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası” ikicildliyinin birinci cildi çapdan çıxıb ətraflı...
www.science.az
28.02.2018 15:07 Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkili problemlərinə həsr olunan yeni nəşr ətraflı...
www.science.az
27.02.2018 09:38 “Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında akademik B.Ə.Budaqovun rolu” adlı monoqrafiya işıq üzü görüb ətraflı...
www.science.az
26.02.2018 14:09 Yeni nəşrdə Naxçıvanın dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri ətraflı araşdırılır ətraflı...
www.science.az
26.02.2018 11:00 "Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti”nin təqdimatı olub ətraflı...