www.science.az
25.05.2018 12:03 Professor Əli Rəcəblinin “Sikkə və dövlətçilik” kitabının təqdimatı olub ətraflı...
www.science.az
24.05.2018 16:56 “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” adlı ensiklopedik soraq kitabının birinci cildi işıq üzü görüb ətraflı...
www.science.az
24.05.2018 14:28 “Ədəbi redaktənin əsasları: tarixi, nəzəriyyəsi, təcrübəsi” adlı dərs vəsaiti ictimaiyyətə təqdim olunub ətraflı...
www.science.az
24.05.2018 11:51 Azərbaycanın kimya sənayesində sahibkarlıq mühitinin formalaşmasına dair kitab işıq üzü görüb ətraflı...
www.science.az
23.05.2018 12:47 “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində” adlı monoqrafiya nəşr olunub ətraflı...
www.science.az
22.05.2018 17:33 Akademik Arif Paşayev: Yolların və elmi istiqamətlərin kəsişməsində ətraflı...
www.science.az
22.05.2018 14:30 “Azərbaycanın əsas su anbarlarının mikrobioloji rejimi və müasir ekoloji, sanitar hidrobioloji vəziyyəti” monoqrafiyası çap olunub ətraflı...
www.science.az
22.05.2018 13:43 “Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli turizmin formalaşması” adlı monoqrafiya çap olunub ətraflı...
www.science.az
22.05.2018 11:20 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə Quberniyasından olan dövlət xadimləri haqqında monoqrafiya ətraflı...
www.science.az
21.05.2018 14:55 Görkəmli şair Mirzə Baxış Nadimin “Seçilmiş əsərləri” kitabının təqdimatı olub ətraflı...