www.science.az
05.09.2016 10:46

Onlayn-hərəkət. İnformasiyalaşdırma addımbaaddım yaşayış keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir

Deyilənlərə görə, bu gün Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna (İTİ) böyük ehtiyac duyur. AMEA və İTİ arasında bu cür möhkəm bağlar son onillikdə onların Azərbaycanda elmin inkişafı və beynəlxalq intellektual mühitə inteqrasiyasında səylərini birləşdirməsi nəticəsində yaranıb. Bu isə müasir dövrdə informasiya texnologiyalarından istifadə etmədən imkansızdır…

www.poisknews.ru