www.science.az
27.05.2019 11:01

Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın növbəti iclasında 35 dissertasiya mövzusunun müzakirəsi aparılıb

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın cari il üçün beşinci iclası keçirilib. 

Dissertasiya mövzularının qeydiyyatı üçün 16-sı elmlər doktorluğu, 19-u isə fəlsəfə doktorluğu hazırlığı üzrə olmaqla, ümumilikdə 35 mövzu müzakirə obyekti olub. 

Elmlər doktoru hazırlığı proqramı üzrə Sumqayıt Dövlət Universitetinin doktorantı Dəyanət Cümənovun “Səməd Vurğun ədəbi məktəbi: təşəkkülü, inkişaf meyilləri, problemləri”, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Almara Nəbiyevanın “Azərbaycan dastanlarının inkişaf istiqamətləri (Qarabağ dastançılıq arealı əsasında)”, Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Şahnaz Seyidovanın “Anton Pavloviç Çexov yaradıcılığı Azərbaycan və rus ədəbi əlaqələri müstəvisində”, Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Səba Namazovanın “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan publisistikasının inkişaf təmayülləri” mövzuları əvvəlki iclaslarda müzakirə edilib dəyişiklik aparıldığından yeni plan-prospektlər məqbul sayılaraq qeydə alınıb.

Elmlər doktoru hazırlığı proqramı üzrə mövzusunun müzakirəsi və təsdiqi üçün müraciət etmiş digər şəxslərdən Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Səbinə Ağayevanın “XX əsr tatar ədəbiyyatının inkişaf meyilləri və xarici əlaqələri”, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Seyfettin Altaylının “İzzəddin Həsənoğlunun “Kitabi-sirətin-nəbi” əsəri XIII yüzil Azərbaycanın anadilli poeziyası kontekstində”, Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Gültəkin Əliyevanın “Azərbaycan sərbəst şeirinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və problemləri”, Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı Mahirə Hacıyevanın “İngilisdilli ədəbiyyatda və bədii kinoda utopiya və distopiya”, Folklor İnstitutunun dissertantı Vəfa İbrahimlinin “Azərbaycan və Böyük Britaniya xalqlarında mərasim folklorunun tipologiyası” mövzuları adlarında heç bir dəyişiklik edilmədən qeydə alınıb.

Bundan başqa, Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Mehriban Əlizadənin “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşma və inkişaf istiqamətləri” əvəzinə “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf istiqamətləri” şəklində, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Afaq Məmmədovanın mövzusu ixtisasına uyğunlaşdırılaraq “Xarəzm türkcəsi və Azərbaycan dilinin leksikası” əvəzinə “Xarəzm türkcəsində yazılı abidələr və onların leksik xüsusiyyətləri” kimi, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Samirə Mərdanovanın “Azərbaycan ədəbi dili tarixində ailə-məişət üslubu ənənələri” və Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Ramida Mirzəfərovanın “XXI əsr rus ədəbiyyatı romanında konflikt məkanı” mövzularının adları redaktə edilib və müvafiq olaraq “Azərbaycan ədəbi dili tarixində ailə-məişət üslubu” və “XXI əsr rus ədəbiyyatında romanın konflikt fəzası” şəklində təsdiq edilib.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Bilal Hüseynovun “Azərbaycan folklorunda janrdaxili dəyişmələr (Muğan bölgəsinin folklor örnəkləri əsasında)” mövzusunun adında müəyyən dəyişikliklər aparılaq yeni plan işlənməsinə ehtiyac olduğundan təsdiqi və qeydiyyatı növbəti iclaslara saxlanılıb.

Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Sədaqət Əsgərovanın “Azərbaycan ədəbiyyatında müəllim obrazı: mərhələləri və tipologiyası” və Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Sevinc Musayevanın “N.A.Nekrasovun əsərlərinin Azərbaycanda tədqiqi və tərcüməsi məsələləri” mövzularında araşdırılacaq problem elmlər doktorluğu mövzuları üçün bəsit olduğundan müəyyən tövsiyyələr verilərək təsdiq edilməyib.

İclasda, həmçinin “İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişaf xüsusiyyətləri”, “Azərbaycan tapmacalarının poetik xüsusiyyətləri”, “Virtual məkanda Azərbaycan dili abreviaturaları və qrafik ixtisar”, “Müasir Azərbaycan dilində onomastik frazeologizm”, “Türk və qaqauz dillərinin müqayisəli leksikası”, “İngilis və Azərbaycan dillərində fitonimik frazeoligizmlərin linqvistik təhlili”, “Azərbaycan dilində ekoloji terminlər” və digər mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.

Müzakirə edilən 35 mövzudan 9-nun adında dəyişiklik edilməklə, ümumilikdə 23 mövzu qeydə alınıb. 12 mövzu isə qeyri-məqbul sayılıb.

Aparılan müzakirələrdə şuranın sədri, akademik Rafael Hüseynov, sədr müavini, fil.ü.e.d., prof. Əskər Rəsulov, şuranın katibi fil.ü.e.d., prof. Aida Qasımova, şuranın üzvləri - filologiya üzrə elmlər doktorları, professorlar Şəfəq Əlibəyli, Fəxrəddin Veysəlli, Fəridə Əzizova, Bilal İsmayılov, İmamverdi Həmidov, Qəzənfər Kazımov, Cəlil Nağıyev, Qorxmaz Quliyev, Nadir Məmmədli, Qulu Məhərrəmli və Azadə Musayeva iştirak ediblər. 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.science.gov.az saytına istinad zəruridir.