Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393615  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri t.ü.e.d. S.İ.Əliyeva 
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan-Rusiya münasibətlərin tarixi 
Əsas elmi nəticələri

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı

Elmi məqalələrin yazılması