Beynəlxalq münasibətlər tarixi şöbəsi

Tel. +(99412) 539-36-15 
Faks +(99412)510-21-63 
Elektron poçtu

AMEA.BMT@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri T.ü.e.d., prof. Əlibəyli Həsən Cahangir oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 18 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Azərbaycanın xarici siyasəti tarixi

Əsas elmi nəticələri