Azərbaycan Respublikası tarixi şöbəsi

Tel. +(99412) 539-36-15 
Faks +(99412)510-21-63 
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri T.ü.f.d. Bəhramov Cəbi Əmirvar oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri