Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393615
Faks (+994 12) 5102163
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri T.ü.e.d., prof. Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri