Fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyası

Tel. (+994 18) 6447965
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu nelly1949@yandex.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

İşenko Nelli Yakovlevna

İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnstitutda yeni sintez olunmuş birləşmələrin müasir fiziki-kimyəvi üsullarla öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Xassə-quruluş asılılığının müəyyən edilməsi və məqsədli məhsulun xassələri haqqında məlumatların verilməsi barədə