Kitabşünaslıq və biblioqrafiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 4923197
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli İbrahim qızı 
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əlyazma və çap kitablarının tədqiqi və təbliği ilə məşğul olur; İnstitutda hazırlanan biblioqrafik vasitələrin, kataloqların sistemə salınmasını, çapa hazırlanmasını və tədqiqini hətaya keçirir.
Əsas elmi nəticələri Əlyazmaların və çap kitabların tədqiqi aparılmış, bir neçə mövzu bibilioqrafik göstərici hazırlanmışdır. İnstitutda hazırlanan biblioqrafik vəsaitlərin, kataloqların sistemə salınması, müasir standartlara  uyğun  biblioqrafik redaktəsi həyata keçiriımişdir.