Xalçaşünaslıq sektoru

Tel. (+994 12) 5108419   
Faks  
Elektron poçtu xalchashunasliq@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Muradov Vidadi Aydın oğlu

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. Milli xalçaçılıq tarixinin Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm mənbələrdən biri kimi araşdırılması;

2. Azərbaycan xalçaçılığının dünya xalçaçılıq tarixində yerinin və mövqeyinin tədqiqi;

3. Azərbaycan boyaqçılıq tarixinin və ənənələrinin öyrənilməsi;

4. Milli xalça çeşnilərinin yaranma və təkamül prosesinin araşdırılması;

5. Azərbaycan xalçaçılığının digər türk xalqlarının xalçaçılıq ənənələri ilə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi;

6. Xalçaçılığın milli-etnoqrafik xüsusiyyətlərlə, foklorla, mifologiya, ədəbiyyatla bağlılığının tədqiqi. 

Əsas elmi nəticələri