Texniki-iqtisadi hesablamalar və layihələşdirmə şöbəsi

Tel. (+994 18) 6447500
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri K.ü.f.d. Alxasov Tahir İsa oğlu
İşçilərin ümumi sayı 2
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Polimer Ma­terialları İnstitutu­nun qurulu­şunda yeni yaradılmış və Baş mühəndisin tabe­liyində olan bu şöbə İnstitutda işlənib hazırlan­mış və hazırlanacaq praktiki əhəmiyyətli pro­seslərin texniki-iqtisadi göstəricilərinin qiymət­ləndirilməsi və texnoloji proseslərin müvafiq kompüter proqramlarının köməyi ilə layihələş­dirilməsi məsələlərinin həllini həata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Əsas elmi nəticələri