Ərəb ölkələrinin tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu asadovfm@hotmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Fərda Məhərrəm oğlu Əsədov

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

 

İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ərəb ölkələrinin qədim və müasir tarixi; Ərəbdilli orta əsr mənbələrinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Monoqrafiyalar, elmi məqalələr, fəlsəfə elmləri doktorların hazırlanması