İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Mustafayev Vidadi Kamal oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İranın tarixi, iqtisadiyyatı: İran İslam Respublikasında ictimai, siyasi, sosial və mədəni proseslər, xarici münasibətləri, İran-Azərbaycan münasibətləri 
Əsas elmi nəticələri 15 kitab, 150 məqalə. Kitabların yarısının təkmilləşdirilmiş variantları həmçinin xarici dillərdə çap olunub.