Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu menbeshunasliq@box.az  
Struktur bölmənin rəhbəri

Mehdi Davud oğlu Kazımov

Fil.ü.e.d.  
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Orta əsrlərə aid yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri (Azərbaycan, Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə)
Əsas elmi nəticələri Kitablar, elmi nəşrlər, məqalələr, beynəlxalq ümumrespublika simpozium və konfranslarda iştirak