Din və ictimai fikir tarixi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5392661  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Esmeralda Yusif qızı Həsənova

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 15 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şərq ölkələrində  fəlsəfə, din, dinşünaslıq, ictimai fikir tarixi problemləri (Türkiyə, İran, Ərəb ölkələrində), İslam dininə aid ensiklopedik lüğət, Quranın fehristi 
Əsas elmi nəticələri Şöbədə elmi araşdırmaların mahiyyəti, nəticələri, əməkdaşlarının ölkə daxilində və xaricində çap olunmuş əsərlərində - kitab, məqalə, konfransların materiallarında öz əksini tapır.