Qafqaz tarixi şöbəsi

Tel. +(99412) 539-36-15 
Faks +(99412)510-21-63
Elektron poçtu bagirovais@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri T.ü.e.d. Bağırova İradə Səid qızı
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Cənubi və Şımalı Qafqaz xalqlarının tarixinin tədqiqi və onların Azərbaycanla əlaqələrinin araşdırılması.

Əsas elmi nəticələri Yarandığı dövrdən, yəni 2003-cü ildən şöbədə 3 kollektiv və 11 fərdi monoqrafiya hazırlanmış və çap olunmuşdur. Hal-hazırda 2 monoqrafiya nəşriyyatdadır. Şöbə işçiləri müxtəlif  Respublika və beynəlxalq konfranslarda və forumlarda iştirak ediblər.