Azərbaycanın qədim tarixi şöbəsi

Tel. +(99412) 539-36-15 
Faks +(99412)510-21-63 
Elektron poçtu

alimirzoev.60@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri T.ü.f.d.  Əlimirzəyev Allahverdi Nüsü oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 21
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın qədim dövr tarixinin etnosiyasi, sosial-iqtisadi və mədəni problemlərinin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

Monoqrafiya və məqalələr nəşr olunub