Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri şöbəsi

Tel. (+994 12) 510 37 92; (+994 12) 539 31 12
Faks  
Elektron poçtu sam_5az@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri i.f.d. Həsənov Əbdül-Səməd Həsənağa oğlu
İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi problemlərinin həlli, rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi, antiinhisar siyasəti, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması istiqamətində fundamental və tətbiqi tədqiqatların aparılması 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan iqtisadiyyatı və onun ayrı-ayrı sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə dövlət və özəl, kiçik, orta, iri və qadın sahibkarlığı növləri üzrə  əsas inkişaf istiqamətləri müəyyən olunmuş, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və inkişafının ərazilər üzrə tətbiqinin əsas variantları təklif  olunub əsaslandırılmışdır