Epiqrafika şöbəsi

Tel. (+994 12) 5108419  
Faks  
Elektron poçtu arxeetno@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Məşədixanım Səədulla Nemət qızı
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın epiqrafik abidələrinin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycanın orta əsrlərə aid memarlıq abidələri, qəbirüstü məzar daşları, arxeoloji materialları, mis əşyaları üzərindəki ərəb, fars və türkdilli kitabələr tədqiq edilmiş, bunun əsasında Azərbaycanın orta əsrlər dövrü ictimai, siyasi, iqtisadi və sosial tarixinin öyrənilməsi istiqamətində mühüm tədqiqat işləri həyata keçirilmişdir.