Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyası

Tel.  
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu gshakir@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Biologiya elmləri doktoru, dosent

Şakir Nəbi oğlu Qasımov

İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Praktiki istifadə üçün və mədəni floranın zənginləşdirilməsi məqsədi ilə dünyanın tropik və subtropik zonalarından sənayə əhəmiyyətli və dekorativ bitkilərin introduksiyası və tədqiqi.  Dünya Botanika  Bağları şurasının bitkilərin qorunması üzrə qəbul etdiyi proqramın  tövsiyəsinə əsaslanaraq (The Botanic Gardens Conservation Strategy, 1994)  bu bitkilər arasında üstünlük tropik və subtropik zonalarında bitən endem, nadir və itməkdə olan bitkilərə verilir. 
Əsas elmi nəticələri Laboratoriyanın fəaliyyəti müddətində (2000- ci ildən) apardığı introduksiya tədqiqatların nəticəsində 200 -ə yaxın yeni bitki növü öyrənilib  tədbiq üçün verilmişdir. Öyrənilən növlərin təkamüldə struktur əlamətlərinin uyğunlaşma mahiyyəti aşkarlanıb və introduksiya olunmuş quru subtropik şəraitində bu bitkilərin becərilməsinin ekoloji əsasları işlənib və tövsiyə edilib.