Alqologiya və lixenobriologiya laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Muxtarova Şəkər Cəlal qızı
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın yosunlarının, şibyələrinin və mamırlarının növ tərkibinin və bioekologiyasının təhlili
Əsas elmi nəticələri