Mikrob kolleksiyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5024359
Faks  
Elektron poçtu ayemen@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Yəmən Yusif qızı Atakişiyeva

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Kolleksiyanın mikroorqanizm kulturaları, o cümlədən biotexnoloji baxımdan potensialı olan ştammlarla zənginləşdirilməsi və uzun müddətli konservasiya üçün hazırlanmış metodlardan istifadə etməklə mikroorqanizmlərin həyat qabiliyyətinin saxlanılması.
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan torpaqlarından ayrılmış 600-dən çox mikroorqanizm ştammı, o cümlədən, 310 bakteriya kulturası, 250 mitselili və 40 maya göbələyi ştammı olan kolleksiya yaradılmışdır.