Kitabxana və informasiya mərkəzi

Tel. (+994 12) 4927768  
Faks  
Elektron poçtu irada_mirzayeva@hotmail.com  
Struktur bölmənin rəhbəri İradə Tuliyeva Alekseyevna

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Muzey əməkdaşlarının elmi araşdırmaları üçün zəruri ədəbiyyatı əhatə edən bu bölmədə ədəbiyyat tarixinə aid nəşr materiallarının sistemləşdirilməsi aparılır, muzeyin internet şəbəkəsindəki saytının mütəmadi olaraq yeniləşməsi üçün materiallar təqdim edir. 
Əsas elmi nəticələri

Elektron kataloqlaşdırma sisteminin hazırlanması