Ədəbi mərasimlər və nəşrlər şöbəsi

Tel. (+994 12) 5055317
Faks  
Elektron poçtu aida_shahlar@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Aida Qasımova  
İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Müxtəlif ədəbi məclislərin, görüşlərin, yubileylərin keçirilməsi üçün zəruri işlər aparmaq, bununla bağlı müvafiq nəşrlər hazırlamaq, muzeyin müxtəlif müəssisələrlə əlaqələrini qurmaq.

Əsas elmi nəticələri

“Dünyanın məşhur ədəbi muzeyləri” kataloqu

"XX yüzillikdə Azərbaycan ədiblərinin ölkə daxilində və xaricdə keçirilmiş yubiley mərasimlərinin izahlı kataloqu"

“XX yüzildə Azərbaycan ədiblərinin ölkə daxilində və xaricdə keçirilmiş yubiley mərasimlərinin izahlı kataloqu”